• +84 262 3890579
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giáo dục STREAM

Giáo dục STREAM quan trọng?

Giáo dục STREAM
quan trọng?

Chúng ta quen dần với khái niệm giáo dục STEM, gần đây là STEAM và bây giờ là STREAM. Vậy STREAM là gì và quan trọng như thế nào?
STREAM là một phương pháp giáo dục độc đáo, toàn diện và hợp tác, tích hợp chặt chẽ các lĩnh vực với nhiều chủ đề khác nhau vào quá trình dạy học.  Trong chương trình STREAM, học sinh được khám phá, phân tích và sáng tạo gắn liền với thực tiễn.
Giáo dục STREAM tích cực thúc đẩy các kỹ năng thế kỷ 21, bao gồm 6Cs: hợp tác (Collaboration), giao tiếp (Communication), tự tin (Confidence), sáng tạo (Creativity), tư duy phản biện (Critical thinking) và tư duy điện toán (Computational thinking).
STREAM: được tạo nên từ việc kết hợp Science (Khoa học) - Technology (Công nghệ) - Robotics (KH Robot) - Engineering (Kỹ thuật) - Arts (Nghệ thuật) - Mathematics (Toán học).
Nền kinh tế toàn cầu đang thay đổi. Các công việc hiện tại đang biến mất dần do tự động hóa máy móc thay thế con người và các công việc mới cũng xuất hiện mỗi ngày nhờ những tiến bộ của khoa học công nghệ.
Những tiến bộ không ngừng về khoa học công nghệ đang thay đổi cách học của học sinh, các em kết nối và tương tác nhiều hơn mỗi ngày. Các kỹ năng được phát triển thông qua STREAM  cung cấp cho học sinh nền tảng cần thiết để thành công ở nhà trường và trong cuộc sống.
Các nhà tuyển dụng có nhu cần cao về lực lượng lao động có trình độ và kỹ năng STEM, dần dần sẽ tiến tới STREAM, và nhu cầu này sẽ tiếp tục tăng trong tương lai. Hiện tại, 75 phần trăm việc làm trong các ngành phát triển nhanh nhất đòi hỏi người lao động có kỹ năng STEM. Để cạnh tranh, lực lượng lao động cần những người có thể thích nghi với việc thay đổi công việc thường xuyên.
Trung tâm Khoa học - Công nghệ và Ngoại ngữ iStar - Tp.Buôn Ma Thuột- sẽ cung cấp các khoá học về STREAM được dạy bằng tiếng Anh để làm tãng năng lực cho học sinh giúp các em thành công và thích nghi với thế giới đang thay đổi này.

© 2020 www.istarcenter.com. All Rights Reserved. Developed by Monster Design